آدرس : تبریز – خیابان امام – روبروی کوی 13 آبان – طبقه ی فوقانی بانک  قوامین – آموزشگاه گزینه اول

تلفن تماس :  3250326- 0413

شماره موبایل : 09149999010