دیپلم حسابداری

دیپلم حسابداری مالی آموزش و پرورش شامل شش درس تخصصی و مجموعا ۲۶ واحد درسی میباشد. یکی از محبوب ترین رشته های تحصیلی چه در میان دانش آموزان و چه در میان دانشگاهیان میباشد. بدلیل کاربرد فراوان آن در بخش خدمات، صنعت و بازرگانی تقریبا هیچ شغلی وجود ندارد که بی نیاز به حسابداری و مهارتهای آن بتواند بخوبی اداره شود. کسانی که به تحصیل در رشته حسابداری رو می آورند باید بدانند که میتوان گفت آینده شغلی بسیار مناسب و مطمئنی در پیش روی آنهاست. اخذ دیپلم حسابداری ممکن است از جهاتی با توجه به محتوای بعضی از دروس مانند کاربر رایانه و یا حسابداری صنعتی مشکل به نظر برسد ولی برای کسانی که میتوانند این دو مهارت را بگذرانند سایر مهارتها بسیار آسان خواهد بود.

مهارتها و استانداردهای دیپلم حسابداری

جهت اخذ دیپلم حسابداری متقاضیان باید مهارتهای جدول زیر را با کسب نمرات قابل قبول بگذرانند. این مهارتها بصورت تک تک و به شکل دوره های آزاد نیز برگزار میگردد.

کد استاندارد

دوره های آموزشی دیپلم حسابداری مالی

۵/۲/۱۵/۱۰-۱
حسابداری عمومی مقدماتی
۱/۳/۱/۱۵/۱۰-۱
حسابداری عمومی تکمیلی
۳/۲/۱۲/۱۰-۱
حسابداری صنعتی درجه ۲
۴/۱/۳۴/۳۹-۳
حسابداری حقوق و دستمزد
۳/۰/۱/۲۴/۴۲-۳
کاربر رایانه
رایانه کار حسابداری مالی

طول دوره عادی این دیپلم آموزش و پرورش هشت الی دوازده ماه میباشد و کلاسهای آن طی سه جلسه در هفته و دوساعت در هر روز برگزار میشود. شرکت در کلاسها اجباری بوده و در صورت عدم شرکت احتمال قبولی بسیار پایین است. لازم به ذکر است که دروس حسابداری علیرغم اینکه در بسیاری از آنها از ریاضیات استفاده میشود ولی این ریاضیات کاملا در سطح پایه میباشد و تصور اینکه باید شخصی در ریاضیات بسیار خوب باشد تا بتواند دیپلم حسابداری را اخذ کند اشتباه است. با این حال کسب نمره قبولی و مهارت لازم برای دانش آموز نیازمند تمرین و تکرار بسیار است.

آینده شغلی و بازار کار دیپلم حسابداری

فارغ التحصیل دیپلم حسابداری مالی آموزش و پرورش با بهره گیری از مهارتهای فراگرفته در این دیپلم میتواند به سرعت جذب بازار کار شده و به عنوان حسابدار استخدام شده و به سادگی در مقاطع بالاتر در دانشگاه ادامه تحصیل دهد.

مدرک قابل ترجمه مهارتهای دیپلم حسابداری

در انتهای دوره در صورت شرکت در آزمون های هماهنگ سازمان فنی و حرفه ای و کسب نمره قبولی مدارک مربوطه صادر میگردد. این مدارک قابل ترجمه و ارائه در بسیاری از کشور های جهان میباشد