دریافت کارت آزمون

توضیحات : برای دریافت کارت ورود به جلسه آزمون روی لینک دریافت کارت آزمون کلیک  کرده در فرم باز شده فقط فیلد کد ملی خود را وارد کرده و کد امنیتی نمایش داده شده در تصویر را نیز وارد و کلید نمایش کارت را کلیک کرده و کارت ورود به جلسه ی خود را مشاهده نمائید.

دریافت کارت آزمون